Menu
CZE
Infolinka +420 222 999 000
Zažívací trakt

Poznejte svou cestu

Co musíte vědět o nádorech zažívacího traktu

Protonová terapie při léčbě nádorů zažívacího traktu

Protonová terapie se uplatňuje při léčbě rakoviny jícnu, jater nebo análního otvoru. Nejčastěji se protonová léčba využívá v případě nádorů slinivky břišní (pankreatu), které patří k nejzávažnějším onemocněním a jejich prognóza není bohužel dobrá.

Jaké jsou zhoubné nádory zažívacího traktu

Zhoubné nádory zažívacího traktu (trávicí trubice) se týkají jícnu, žaludku, tenkého střeva, tlustého střeva, konečníku (rekta), řiti (anu) a řitního kanálu. Nejčastěji se vyskytujícím nádorem trávicí trubice je rakovina tlustého střeva a konečníku. Česká republika patří mezi země s velice častým výskytem rakoviny tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) a v přepočtu na počet obyvatel se řadí na první místa na světě.

Protonová terapie je vhodná při léčbě nádorů slinivky břišní, nádorů jícnu, nádorů jater a nádorů análního otvoru.

NÁDORY SLINIVKY BŘIŠNÍ

Zhoubné nádory slinivky

Velká většina nádorů slinivky vzniká v kanálcích, kudy prochází pankreatické šťávy, což je tekutina, kterou produkuje slinivka. Velmi zřídka vzniká nádor slinivky v buňkách, které produkují inzulín. V případě, že se nádorové buňky šíří (metastazují) mimo slinivku, objevují se nejdříve v okolních lymfatických uzlinách a poté se šíří do jater, pobřišnice nebo plic.

Výskyt nádorů slinivky břišní stoupá ve věku nad 50 let.

V České republice ročně onemocnění zhruba 2 000 lidí nádory slinivky břišní, jejich výskyt stoupá ve věku nad 50 let. Bohužel téměř 75 % pacientů nakonec tomuto onemocnění podlehne, což je způsobeno také tím, že je nádor slinivky břišní často diagnostikován příliš pozdě. Nicméně díky moderním metodám léčby se daří ovlivnit průběh onemocnění, délku i kvalitu života.

Výskyt nádorů slinivky břišní stoupá ve věku nad 50 let.

Rizikové faktory vzniku karcinomu slinivky

Přesná příčina vzniku karcinomu slinivky není známa. Výzkum ukazuje, že lidé, kteří jsou vystaveni určitým rizikovým faktorům, mohou onemocnět karcinomem slinivky pravděpodobněji než jiní. Následující faktory zvyšují riziko vzniku karcinomu slinivky:


Příznaky karcinomu slinivky

V počátečním stadiu se neobjevují žádné významné potíže a z toho důvodu se onemocnění velmi často zjistí až v pokročilém stadiu. Mohou se vyskytnout následující příznaky, které ale nemusí znamenat, že se jedná o karcinom slinivky:


NÁDORY JÍCNU

Nádory jícnu onemocní v ČR asi 500 lidí ročně

Nádory jícnu se nejčastěji vyskytují mezi 50. a 70. rokem života a to především u mužů. V České republice jimi onemocní asi 500 lidí ročně. Ozařování má v léčbě rakoviny jícnu významnou úlohu vedle chirurgických výkonů. Nádory jícnu se ozařují buď před operací nebo v návaznosti na operaci nebo i samostatně, pokud z jakýchkoliv důvodů není operace možná. Protonová léčba umožňuje zacílit paprsek přímo do nádoru a minimalizovat tak ozáření okolních zdravých tkání a orgánů, především plic a jater.

Rizikové faktory vzniku rakoviny jícnu

Mezi nejvýznamnější rizikové faktory pro vznik karcinomu jícnu patří kouření cigaret a konzumace alkoholu. Kuřáci cigaret umírají ve srovnání s nekuřáky na karcinom jícnu 5x častěji a kombinace silný kuřák a konzument alkoholu zvyšuje riziko onemocnění 25-100x. K dalším rizikovým faktorům patří strava chudá na vlákninu, podvýživa, nedostatek vitamínů A, B, C, E, nedostatek železa, konzumace velmi horkých nápojů.

Jaké jsou příznaky karcinomu jícnu?

Porucha polykání (dysfagie), bolestivé polykání (odynofagie) a váhový úbytek jsou nejčastějšími příznaky rakoviny jícnu. Ztráta tělesné hmotnosti a celková slabost (kachexie) jsou většinou příznaky pokročilého stadia onemocnění. Jestliže si pacient stěžuje na dlouhodobější bolest za hrudní kostí, kašel nebo chrapot, měl by lékař vzít v úvahu, zda se nemůže jednat o nádory jícnu.

NÁDORY JATER

Léčbu protony lze uplatnit i při léčbě nádorů jater

Protonovou terapii je možné využít i při léčbě nádorových onemocnění jater, které jsou v takovém stavu, že je nelze operovat a které se zároveň nešíří mimo játra.

Jaké jsou příznaky nádorového onemocnění jater?

V časných stádiích nádorového onemocnění jater se nemusí vyskytovat žádné příznaky a toto bezpříznakové období může trvat řadu měsíců i let. V případě, že dojde k růstu nádoru, pak je projevem bolest, která je lokalizována v oblasti horní části břicha nebo vpravo pod žeberním obloukem. K dalším příznakům patří ztráta chuti k jídlu, nevolnost, váhový úbytek, horečka, slabost končetin a podobně.

NÁDORY ANÁLNÍHO OTVORU

Protonová terapie výrazně snižuje riziko nežádoucích účinků

Stále více se protonová léčba uplatňuje v léčbě nádorů análního kanálu (řitního otvoru). U tohoto onemocnění se nahrazuje chirurgický výkon samostatným ozařováním, jehož možnosti jsou ale omezené závažnými nežádoucími účinky. Při použití protonové terapie je riziko nežádoucích účinků léčby výrazně nižší, protože paprsek dokáže přesně zacílit pouze nádor a výrazně snižuje ozáření okolních zdravých tkání a orgánů.

Jaké jsou rizikové faktory rakoviny análního otvoru?

Riziko vzniku nádorového onemocnění análního otvoru zvyšuje infekce lidským papilomavirem (HPV), který může způsobit abnormální růst tkání, například vznik bradavic na genitáliích (kondylomat). Nakažení touto infekcí zvyšuje anální pohlavní styk a také větší počet sexuálních partnerů. Kouření cigaret také zvyšuje riziko vzniku karcinomu, stejně jako dlouhodobé chronické píštěle (fistuly) a praskliny (fisury) v oblasti řiti.

Jak se onemocnění projevuje?

Nejčastějším projevem rakoviny análního otvoru bývá krvácení z konečníku nebo řiti, které většinou není silné a často je připisováno hemoroidům. K dalším častým příznakům patří svědění, bolest konečníku při stolici, bolestivé nucení na stolici, a také změna ve frekvenci stolice.

Chcete více informací o léčbě rakoviny zažívacího traktu?

‹ Zpět

Zažívací trakt

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů