Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Zažívací trakt

Vyberte správný směr

jaké jsou možnosti léčby?

Protonová léčba minimalizuje rizika

Lékaři protonovou terapii nejčastěji využívají při léčbě slinivky břišní (pankreatu), protože umožňuje minimalizovat ozáření zdravých tkání a orgánů v okolí nádoru, a to díky fyzikálním vlastnostem protonů. Protonový paprsek dokáže předat svoji energii pouze do nádoru a výrazně tak snížit ozáření jeho okolí. Tato metoda se uplatňuje i při léčbě rakoviny jícnu, jater nebo análního otvoru.

Protonová léčba minimalizuje rizika

nádory slinivky břišní


Jak se karcinom slinivky léčí?

Léčba karcinomu slinivky musí být individuálně přizpůsobena každému pacientovi na míru. Volba léčebné metody závisí na velikosti nádoru, typu a stadiu onemocnění, ale také na celkovém stavu pacienta a případných přidružených chorobách. Karcinom slinivky se většinou léčí chirurgicky, pomocí chemoterapie nebo radioterapie nebo kombinací více uvedených léčebných metod.

Chirurgické řešení

Rozsah chirurgického výkonu závisí na umístění nádoru a jeho velikosti, může dojít k odstranění celé slinivky nebo jen její části. V případě, kdy nelze nádor kompletně odstranit a nádor znemožní odtok žluče a průchod dvanácterníkem, je naplánováno chirurgické řešení, kdy je pacientovi proveden bypass. Tím se obnoví průchod šťáv zažívacím traktem a odstraní se žloutenka a bolesti plynoucí z blokády.

Radioterapie

V průběhu radioterapie se nádor ozařuje paprsky s vysokou energií, které poškozují nádorové buňky a zabraňují jejich růstu. Ozařování se může použít buď jako samostatná léčebná metoda nebo v kombinaci s chirurgickým výkonem, chemoterapií nebo s oběma léčebnými metodami. Ozařování se používá také po operaci ke zničení nádorových buněk, které mohou přetrvávat v oblasti původního ložiska.

Chemoterapie

V rámci chemoterapie se používají speciální léky, které ničí nádorové buňky. Jedná se o léčbu systémovou, která postihuje nádorové buňky v celém těle. Tuto léčebnou metodu lze využít i po chirurgickém výkonu, aby se zabránilo vzniku metastáz. Chemoterapii používáme také ke zmírnění příznaků nemoci, pokud nelze nádor chirurgicky odstranit a ke kontrole jeho růstu.

NÁDORY JÍCNU


Jaké jsou možnosti léčby při rakovině jícnu?

V léčbě nádorů jícnu je potřeba mezioborové spolupráce, a to jak při plánování terapie, tak při realizaci samotné léčby. Pro stanovení nejlepší strategie je nezbytná spolupráce radiologa, chirurga a onkologa či radioterapeuta. Používají se různé léčebné metody jako je chirurgie, chemoterapie nebo radioterapie. Na to, jaká léčebná metoda nebo kombinace metod bude použita, má vliv kromě celkového stavu pacienta, také rozsah a stadium onemocnění.

NÁDORY JATER


Jakým způsobem se léčí nádorové onemocnění jater?

Jako u ostatních nádorových onemocnění se i u nádorů jater postupuje individuálně, podle potřeb daného pacienta. Léčbu je nutné přizpůsobit velikosti a umístění nádoru, stádiu onemocnění a aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta. Roli hrají i případné další nemoci pacienta a také to, v jakém stavu jsou játra, do jaké míry jsou zasažena nádorem nebo zda má pacient jaterní cirhózu. Rakovinu jater léčíme různými metodami, chirurgicky, pomocí chemoterapie nebo radioterapie nebo kombinací těchto léčebných metod.

NÁDORY ANÁLNÍHO OTVORU


Jak se léčí rakovina análního otvoru?

V současné době je možné ve většině případů vyléčit rakovinu análního otvoru se zachováním funkce svěračů, bez nutnosti provedení kolostomie, což se vyústění tlustého střeva na přední stranu břišní, kde je stolice odváděna do speciálních sáčků. Základními léčebnými metodami je ozařování, chemoterapie a méně časté je chirurgické řešení, případně kombinace několika léčebných metod.

Chcete více informací o léčbě rakoviny zažívacího traktu?

‹ Zpět

Zažívací trakt

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde