Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Zažívací trakt

Plán léčby rakoviny

ZAŽÍVACÍHO TRAKTU PROTONEM

Jak léčba probíhá?

Protonová léčba rakoviny zažívacího traktu je ambulantní. Nejprve absolvujete vstupní vyšetření a potřebná diagnostická vyšetření. Na jejich základě sestaví tým odborníků pražského Protonového centra ozařovací plán, který je připraven na míru každému pacientovi. Následně budete do Protonového centra docházet v přesně stanovených dnech a čase. Ozařování protony trvá pouze několik minut, ale včetně konzultace a přípravy na ozařování strávíte v našem centru zhruba hodinu.

Projekt GPS

V roce 2017 jsme v Protonovém centru spustili nový projekt s názvem GPS, který má pomoci našim pacientům, aby se orientovali v této nelehké životní situaci, kdy jim byla sdělena onkologická diagnóza.

Vstupní vyšetření v Protonovém centru

Prvním krokem na cestě v léčbě rakoviny zažívacího traktu protonovým paprskem je bezplatné vstupní vyšetření, na kterém lékař Protonového centra posoudí váš zdravotní stav, vaši diagnózu i stádium onemocnění. Na jeho základě lékař rozhodne, zda je protonová léčba pro vás vhodná. Termín bezplatného vstupního vyšetření si můžete domluvit s koordinátorkami léčby Protonového centra na čísle: 222 999 000 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Diagnostika

Pro přesnou přípravu plánu protonové léčby rakoviny zažívacího traktu jsou potřebná různá diagnostická vyšetření. Pracujeme s nejmodernější diagnostikou:
magnetická rezonance (MR)
a pozitronová emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT).

Plánování

Na základě provedených diagnostických vyšetření je určena přesná poloha nádoru. Protonový paprsek umožňuje precizně zacílit přímo do nádoru a zároveň minimalizovat nežádoucí ozáření okolních zdravých tkání a orgánů. Váš individuální ozařovací plán bude připraven během 3-5 dnů. Součástí je detailní popis vlastní protonové léčby rakoviny zažívacího traktu, z jakých směrů a jakou intenzitou bude protonový paprsek nádor ozařovat.

Léčba

Do pražského Protonového centra docházíte na pravidelné návštěvy v konkrétních dnech a čase. Součástí každé návštěvy je tzv. verifikace, při které odborníci Protonového centra překontrolují vaši polohu i umístění nádoru, ověří ozařovací plány a další data potřebná pro přesné zacílení protonového paprsku přímo do nádoru. Konzultaci s lékařem, který s vámi projedná dosavadní průběh protonové léčby a váš zdravotní stav, se uskuteční minimálně jednou týdně.

Chcete více informací o léčbě rakoviny zažívacího traktu?

‹ Zpět

Zažívací trakt

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde